Om uddannelsen

Hvordan søger jeg ind?

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du søge om optagelse senest den 1.marts via www.optagelse.dk. Kontakt en vejleder eller en erhvervsskole for at høre nærmere om opstartsdato og ansøgningsfrist. Er du over 25 år eller kommer du ikke direkte fra grundskolen, så kontakt erhvervsskolen og snak med en vejleder. Find din nærmeste skole her.

Er jobbet noget for mig?

Uddannelsen til ernæringsassistent er noget for dig, der kan lide at arbejde med madhåndværk og måltider. Du skal kunne arbejde alene og tage ansvar for dig selv, og du skal være klar til at hjælpe dine kolleger og være en del af et hold. Du skal have lyst til at bevæge dig, have passion for mad og måltider og være god til at mestre tilberedningsmetoder, fødevarehygiejne, madfremstilling, tilsmagning og anretning.

Er der adgangskrav?

Ja, det er der. Du skal have bestået dansk og matematik fra folkeskolen med minimum karakteren 02 for at kunne starte på grundforløbet. Har du ikke bestået dette kan du komme til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Her skal du løse en skriftlig opgave og til en samtale.

Hvilke fag får jeg?

Du undervises i teori og praksis på skolen. Fagene er fx teknologi, samfundsfag, psykologi, fødevarelære, produktionshygiejne, ernæringslære og diætetik, tilberedningsmetoder, produktionsteknik og planlægning, sensorik og madkvalitet, kostlære og vurdering.

Hvor lang tid tager det?

Det kommer an på, hvornår du starter. Men det tager 3 år og 5 måneder til 4 år og 2 måneder at gennemføre en ernæringsassistentuddannelse inklusiv grundforløbet. Hvis du tager en eux-ernæringsassistentuddannelse skal du være mere på erhvervsskolen og have fag på højere niveau, og derfor tager det 4 og 2 måneder inklusiv grundforløbet.

Ernæringsassistentuddannelsen er opdelt i to forløb: grundforløb og hovedforløb.

GRUNDFORLØB

Uddannelsen til ernæringsassistent starter for de fleste på en erhvervsskole. Her arbejder du med den teoretiske del af håndværket. Du lærer at kende råvarer til madfremstilling, grundtilberedningsmetoder af fødevarer, tilsmagning af mad, fødevarehygiejne og egenkontrol.

HOVEDFORLØB

Når du har bestået grundforløbet fortsætter uddannelsen med, at du skiftevis går i skole og er i praktik i en virksomhed. I praktikken øver du dig på madhåndværket og bliver dygtig hertil. Når du er på skolen kaldes det hovedforløb. Her bliver du dygtigere til især de teoretiske dele af uddannelsen – det er:

  • Råvarer, fødevarer, hygiejne, ernæring og diæter
  • Producere sunde og dejlig mad i stor skala til raske og syge personer
  • Tilberedningsmetoder, madfremstilling, tilsmagning og anretning
  • Måltidsplanlægning, indkøb, kalkulation og kvalitetsvurdering
  • Økologi, bæredygtighed, madspild og affaldssortering

Sidste skoleophold på hovedforløbet afrundes med en svendeprøve.

Skal jeg selv finde praktikplads?

Ja, du skal selv finde en praktikplads. Det kan sagtens lade sig gøre. Besøg nogle virksomheder, ring til dem, skriv til dem, og giv ikke op. Der er hjælp at hente hos erhvervsskolerne, som har virksomhedskonsulenter, der arbejder med at opsøge virksomheder. Finder du ikke en praktikplads, skal du undersøge muligheden for at starte i skolepraktik, indtil du finder en praktikplads.

Kan jeg læse videre?

Ja, det kan du. Med en uddannelse som ernæringsassistent kan du læse videre på erhvervsakademierne. Her kan du fx blive procesteknolog (ernæringsteknolog), serviceøkonom med videre. Hvis du har gennemført ernæringsassistentuddannelsen som eux-elev, så har du også adgang til fx professionsbachelor i ernæring og sundhed og bachelor i fødevare og ernæring. Ernæringsassistentuddannelsen giver et godt springbræt til mange spændende jobs inden for sunde måltider og fødevarer i det offentlig og private.