Søg optagelse

Sådan kommer du i gang

For at komme i gang på ernæringsassistent-uddannelsen kan du vælge først at kontakte praktikstedet og for eksempel gå i Ny mesterlære, eller du kan vælge at søge direkte ind på skolen.

Du kan hente et ansøgningsskema på www.optagelse.dk

Uddannelsen begynder løbende. Så kontakt din erhvervsskole og forhør dig om, hvornår de optager elever. 

For at blive optaget på grundforløbet for ernæringsassistent-uddannelsen skal du have afsluttet 9.-10. klasse eller tilsvarende og have bestået dansk og matematik.

Hvis du ønsker at finde et praktiksted med det samme, har du mulighed for enten selv at finde et sted eller kontakte et af de allerede godkendte praktiksteder.

Der er mulighed for skolepraktik på uddannelsen, og hvis du er over 18 år, så kan du søge om SU, som du kan få, mens du er på grundforløbet. Resten af uddannelsestiden får du løn, så snart du har en uddannelsesaftale med et praktiksted. Vælger du at starte med praktik, har du en uddannelsesaftale gennem hele uddannelsen, og så får du også løn under hele forløbet.

Kilde: https://www.ernaerings-assistent.dk/ernaeringsassistentuddannelsen/lon-og-su